Ponthafren Association Survey / Arolwg Cymdeithas Ponthafren

This Survey will close on Monday 10th December 2018, 5pm. For more information please contact Ponthafren Association, Longbridge Street, Newtown, SY16 2DY or [email protected] / Bydd yr Arolwg hwn yn cau ddydd Llun 10 Rhagfyr 2018, 5pm. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chymdeithas Ponthafren, Longbridge Street, Y Drenewydd, SY16 2DY neu [email protected]
13. Please indicate how important to you it is that the following activities exist locally to improve your emotional well-being / Nodwch pa mor bwysig i chi yw bod y gweithgareddau canlynol yn bodoli’n lleol i wella’ch lles emosiynol: