One to One Support Worker/Gweithiwr Cymorth Un i Un 

One to One Support Worker

Salary: £8.76 per hour
Hours: 30 hours per week or 2 part time roles dependent on applicants. All positions are permanent dependent on funding.

  
Located in Newtown and Welshpool covering North Powys.
This post is subject to an enhanced DBS disclosure.

Closing Date for Applications:     
29th of April 2019, 5pm

Interviews will take place on:       
2nd of May 2019

Gweithiwr Cymorth Un i Un

Cyflog: £8.76 yr awr
Oriau: 30 awr yr wythnos neu 2 rôl ran-amser yn dibynnu ar ymgeiswyr. Mae pob swydd yn barhaol yn dibynnu ar gyllid.


Wedi’i leoli yn y Drenewydd a’r Trallwng, yn cwmpasu Gogledd Powys.
Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:     
29ain Ebrill 2019, 5yh

Cynhelir cyfweliadau ar:                 
2il Mai 2019

Applying for this Role

Job Application Privacy Notice

Application Form

Job Description

Equal Opportunity Form

Gwneud Cais am y Swydd Hon

Hysbysiad Preifatrwydd

Ffurflen Gais

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal 

Please return a copy of this form to:

Ponthafren Association,   
Long Bridge Street, 
Newtown,
Powys,
SY16 2DY

[email protected]

Dychwelwch y ffurflen hon wedi'i chwblhau at:

Cymdeithas Ponthafren,
Longbridge Street,
Y Drenewydd,
Powys,
SY16 2DY

[email protected]