We currently have two vacancies:

Welshpool Support Worker

Salary: £8.76 per hour
Hours: 35 hours per week. The position is permanent dependent on funding.

Located in Welshpool and Newtown. Job descriptions and titles are subject to review. This post is subject to an enhanced DBS disclosure.

Closing date for applications:30 September 2019, 9am
Interviews will take place on: 4 October 2019

Gweithiwr Cymorth Y Trallwng

Cyflog: £8.76 yr awr
Oriau: 35 awr yr wythnos. Mae’r swydd yn barhaol yn dibynnu ar gyllid.

Wedi’i leoli yn y Drenewydd a’r Trallwng. Mae disgrifiadau swyddi a theitlau yn amodol ar arolygiad. Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS manwl

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Medi 2019, 9yb
Cynhelir cyfweliadau ar: 4 Hydref 2019

Job description

Application Form

Equal Opportunity Form

Applying for this Role

Ponthafren's Feel Good Values

Job Application Privacy Notice

Disgrifiad swydd

Ffurflen gais

Ffurflen Cyfle Cyfartal

Gwneud cais am y Rôl hon

Teimlo'n Dda Gwerthoedd Da Ponthafren

Hysbysiad Preifatrwydd Cais am Swydd

Please return your completed
application forms to:
Ponthafren Association, 
Long Bridge Street, Newtown,
 Powys SY16 2DY
or email to: [email protected]

Dychwelwch eich gorffenedig
ffurflenni cais i:
Cymdeithas Ponthafren,
Long Bridge Street, Y Drenewydd, Powys SY16 2DY

neu e-bostiwch: [email protected]

Bank Counsellor

Location: Ponthafren Association (Newtown and/or Welshpool)
Hourly Rate: £20.00
Accountable to: Association Director
Responsible to: Trustees of Ponthafren Association

Cynghorydd Banc

Lleoliad: Cymdeithas Ponthafren (Y Drenewydd a / neu'r Trallwng)
Cyfradd Awr: £20.00
Yn atebol i: Cyfarwyddwr y Gymdeithas
Yn atebol i: Ymddiriedolwyr Cymdeithas Ponthafren

Job Description

Equal Opportunity Form

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

To apply for this role in the first instance please send your CV and a covering letter to: [email protected]

I wneud cais am y swydd hon yn y lle cyntaf,
anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at:
[email protected]