We're looking for Bank Counsellors

Bank Counsellor

Location: Ponthafren Association (Newtown and/or Welshpool)
Hourly Rate: £20.00
Accountable to: Association Director
Responsible to: Trustees of Ponthafren Association

Cynghorydd Banc

Lleoliad: Cymdeithas Ponthafren (Y Drenewydd a / neu'r Trallwng)
Cyfradd Awr: £20.00
Yn atebol i: Cyfarwyddwr y Gymdeithas
Yn atebol i: Ymddiriedolwyr Cymdeithas Ponthafren

Applying for this Role

Job Description

Equal Opportunity Form

Gwneud Cais am y Swydd Hon

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

To apply for this role in the first instance please send your CV and a covering letter to: [email protected]

I wneud cais am y swydd hon yn y lle cyntaf,
anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at:
[email protected]