We currently have the following job vacancies:

If you are interested in applying, please complete and return all paperwork for the relevant role.

Temporary Finance Officer

Salary: £9.27 per hour
Hours: Currently 2 days a week from beginning of January. Up to 12 months temporary maternity cover.

Located in Newtown and Welshpool.

Swyddog Cyllid Dros Dro

Cyflog: £9.27 yr awr
Oriau: Ar hyn o bryd 2 ddiwrnod yr wythnos o ddechrau mis Ionawr. Cyfnod mamolaeth - hyd at 12 mis.

Wedi’i leoli yn y Drenewydd a’r Trallwng.

Application Form

Job Description

Equal Opportunity Form

Privacy Notice

Ponthafren Values

Ffurflen Gais

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

Preifatrwydd

Gwerthoedd Ponthafren

To apply for this role please return the above paperwork, completed to: [email protected]

Closing date for applications: 18 November 2019, 9am
Interviews will take place on:  27 November 2019

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Tachwedd 2019, 9yb
Cynhelir cyfweliadau ar: 27 Tachwedd 2019

Bank Counsellor

Location: Ponthafren Association (Newtown and/or Welshpool)
Hourly Rate: £20.00
Accountable to: Association Director
Responsible to: Trustees of Ponthafren Association

Cynghorydd Banc

Lleoliad: Cymdeithas Ponthafren (Y Drenewydd a / neu'r Trallwng)
Cyfradd Awr: £20.00
Yn atebol i: Cyfarwyddwr y Gymdeithas
Yn atebol i: Ymddiriedolwyr Cymdeithas Ponthafren

Job DescriptionEqual Opportunity Form Disgrifiad SwyddFfurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal
To apply for this role in the first instance please send your CV and a covering letter to: [email protected] I wneud cais am y swydd hon yn y lle cyntaf,
anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at:
[email protected]